Protokoll årsstämma 2014 Årsmötet beslöt om den föreslagna ombyggnaden i vårt område. Och nu är det klart med entreprenör för arbetet. Vi har just träffat avtal med HTE Garden AB om att de skall utföra ombyggnadsarbetena. Förbehållet är att finansieringen löser sig samt att protokollet från årsstämman vinner laga kraft. Ekonomiskt ser det ut som […]