Vi kan lägga ut våra uttjänta granar på gräsytorna vid parkeringarna till och med den 22 januari.