Höstens arbetsdag blir lördag 21 oktober Som vanligt blir det arbetsdag i höst. Containrar för trädgårdsavfall är beställda till lördag 21 oktober. Vi ber gårdsombuden att titta över er gård och planera vad som behöver göras. Från styrelsen vill vi påpeka dessa områden: Varje fastighetsägare måste kontrollera att växterna håller sig inom den egna tomten […]