Måndag den 9 april kl. 19.00 har vi föreningsstämma i Fiskebäcks Missionskyrka på Citrusgatan. Kallelse kommer att delas ut till alla medlemmar. Vårens städdag blir lördag den 21 april. Containrar för trädgårdsavfall ställs ut som vanligt. Kompostpåsar och träolja till bänkar lämnas ut till gårdsombuden i föreningens garage längst in på p-platsen SF 2-74.  Vi […]