Höstens arbetsdag blir lördag 21 oktober Som vanligt blir det arbetsdag i höst. Containrar för trädgårdsavfall är beställda till lördag 21 oktober. Vi ber gårdsombuden att titta över er gård och planera vad som behöver göras. Från styrelsen vill vi påpeka dessa områden: Varje fastighetsägare måste kontrollera att växterna håller sig inom den egna tomten […]

Dags att boka upp lördagen den 21 oktober då vi skall göra höstfint i vårt område.

Lördagen den 22 april har vi vårstädning i vårt fina område. Boka upp i kalendern! Gårdsombuden kan hämta påsar för matavfall samt undehållsolja för bord & bänkar i garaget längst in till höger på parkering 3 (räknat söderifrån), mellan klockan 9-10. Vad ska vi hitta på? T.ex. rensa &  göra vårfint i våra nya rabatter. […]

Vi kan lägga ut våra uttjänta granar på gräsytorna vid parkeringarna till och med den 22 januari.

Hej! Följdfelet gjorde att det behövs en ny icke lagerförd pryl. Beräknas dyka upp efter helgen, varför vi får det rätt så kôlsvart under helgen. OM ALLA PÅ SÖDRA TÄNDER SINA EGNA UTEBELYSNINGAR SÅ BLIR DET I ALLA FALL  LITE LJUSARE! Hej igen! I dag har NIhléns bytt transformatorn, men det har uppstått ett följdfel som […]

Här kommer ett förtydligande som gäller utdebiteringen av samfällighetsavgiften. Hädanefter kommer avgiften att fördelas över 4 inbetalningar per år i stället för 2. I år kommer därför resterande inbetalningar att ha förfallodagar sista augusti & sista november. Från 2017 kommer de att vara sista februari, maj, augusti & november. Då blir alltså varje debitering 3.150:- […]