Vid vissa tillfällen ser det bedrövligt ut vid återvinningsstationerna. Det står flaskor och annat skräp bredvid containrarna i stället för inuti. Det är förmodligen ingen från Samfälligheten som skapar denna röra. Det kan ändå vara bra att veta följande: Papper & plast töms varje tisdag & torsdag. Plåt töms var 4:e torsdag. Tyvärr finns inget […]

Det har varit  inbrott i ett par fastigheter i vårt område på kort tid. (Södra Fiskebäcksvägen). Försök vara uppmärksamma på

Fiskebäck i december 2014 Det ser trevligt ut! Vår ombyggnad är färdig och arbetet slutbesiktigat. Vi har fått många kommentarer om hur bra det har blivit. Trevligt att se upplysta granar på gårdar. Nu måste vi hjälpas åt att sköta och vårda våra gemensamma ytor! Vår entreprenör, HTE-garden har gjort ett utmärkt arbete! Kostnaden ligger […]

Det verkar vara en del oklarheter när det gäller TV-utbudet i samfälligheten. Här kommer en lista över de kanaler vi har gemensamt. Svt 1, Svt 2, Tv 3, Tv4, Kanal 5, Tv 6, Kanal 7, 8, 9, 10, 11 & 12, Barnkanalen/Svt24, Kunskapskanalen, Öppna kanalen & TLC. Dessa kanaler sänds analogt; de kan alltså ses […]

Protokoll årsstämma 2014 Årsmötet beslöt om den föreslagna ombyggnaden i vårt område. Och nu är det klart med entreprenör för arbetet. Vi har just träffat avtal med HTE Garden AB om att de skall utföra ombyggnadsarbetena. Förbehållet är att finansieringen löser sig samt att protokollet från årsstämman vinner laga kraft. Ekonomiskt ser det ut som […]