Under vecka 24, i synnerhet under onsdagen kan det vara problem att köra till våra parkeringar på Södra via Sikgatan. Man kommer då att lyfta en våning på Södra Fiskebäcksvägen 25. En kranbil kommer då förmodligen att blockera SF. Bättre att använda sig av Norra Flundregatan.

På förekommen anledning måste vi påpeka att det är inte  samfälligheten som ligger bakom erbjudandet om fiberinstallation i vårt område. Styrelsen kommer att utreda olika altenativ för en eventuell gemensam lösning.  

Det är inte tillåtet att ladda elfordon i de befintliga uttagen i våra garage. En uppgradering av elcentralerna i dessa kommer att utföras, förhoppningsvis med början under hösten. Det kommer då att bli möjligt att på egen bekostnad dra fram strömförsörjningkabel och anslutning till sin garageplats där man vill ladda sitt fordon. Ett nyttjanderättsavtal upprättas […]

Måndag den 9 april kl. 19.00 har vi föreningsstämma i Fiskebäcks Missionskyrka på Citrusgatan. Kallelse kommer att delas ut till alla medlemmar. Vårens städdag blir lördag den 21 april. Containrar för trädgårdsavfall ställs ut som vanligt. Kompostpåsar och träolja till bänkar lämnas ut till gårdsombuden i föreningens garage längst in på p-platsen SF 2-74.  Vi […]

Under två dagar i rad har bilar på parkeringen längst ner vid Södra Fiskebäcksvägen fått sina däck sönderskurna. Håll ögonen öppna efter sådana marodörer!

    Gå ihop med dina grannar och bilda grannsamverkan på din gård. Niklas tipsade om att man t.ex. kan använda WhatsApp eller liknande för att sprida information inom gruppen när något händer eller om man undrar något. Det är viktigt att hålla den här gruppen liten så det verkligen är ditt närområde det gäller […]

I tisdags höll Niklas Brehm från Polisen ett mycket givande informationsmöte om Grannsamverkan. Inbjudan hade gått ut till samtliga fastigheter i samfälligheten. Lite synd att bara 22 kom. Tanken är ändå att försöka öka aktiviteten på våra ”gårdar” när det gäller Grannsamverkan. Alla som är intresserade av att vara aktiva i detta kan skriva något […]

Tyvärr flyttar vår ordförande Lotta Johannesson från vår samfällighet den 15 december. Styrelsenfortsätter sitt arbete utan henne fram till årsstämman i april,  då stämman kommer att välja en ny ordförande. .  

Vill du vara med och öka trygghet och trivsel där du bor? När grannar samverkar och samarbetar med lokal polis minskar vardagsbrottsligheten. I Fiskebäck är flera områden anslutna till Grannsamverkan. För att öka tryggheten i vår samfällighet vill vi öka grannsamverkan och bjuder därför in till ett informationsmöte. Niklas Brehm från Polisen kommer och berättar om […]