En trolig orsak till den senaste tidens stopp i avloppsledningarna kan vara att snålspolande toaletter används allt mer. Avloppsledningarna är ju sedan 1974 och inte dimensionerade för att borttransportera avlopp med så lite vatten som en snålspolande toalett ger.  En rekommendation för att förhindra stopp är att när något toapapper skall spolas ned skall inte […]

Samfällighetsavgiften för kvartal 2; 3.150 kr, som förfaller till betalning i maj kommer på grund den uppskjutna årsstämman att vara betecknat som ett frivilligt förskott. Motsvarande belopp kommer att vara fastigheten tillgodo när den kommande utdebiteringen av årsavgift beslutas och aviseras i samband med ordinarie stämma i augusti.  Avi för avgiften kommer att skickas ut […]

Nedan finner du en länk till vad som gäller vid byggnation av sakerna i rubriken. https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande–lantmateri-och-planarbete/bygga-riva-och-forandra/bygglov/nar-behovs-bygglov/vad-kraver-inte-bygglov/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8fSyCjE30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigDhNnHQ/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Lördagen den 18 april  är det gemensam städdag på våra gårdar på Norra och Södra Fiskebäcksvägen. Mer information om vilken tid dagen startar får ni av era gårdsombud.  En inbjudan finns även i vår slutna Facebookgrupp. På grund av rådande omständigheter gällande Covid-19 uppmanar vi samtliga att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning och […]

Nu moderniserar vi vårt tv-erbjudande till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 8 september går vi över till att sända tv-kanaler helt digitalt och de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, utgår. För dig innebär det en tv-upplevelse med skarpare bild och ljud samt möjlighet att se de flesta av dina kanaler i appen Comhem Play […]

På förekommen anledning måste vi återigen påpeka att det inte är samfälligheten som ligger bakom eventuella erbjudanden av fiberinstallation i vårt område. Fiberfrågan kommer att beröras vid årets årsstämma den 20 april. Mer info kommer. 

Många medlemmar har hört av sig och är bekymrade över hantverkare och matleveranser som kör in på våra gårdar, ofta också med en hög fart. För att förebygga olyckor och visa hänsyn till våra grannar vill vi uppmana er att gärna ha en dialog med hantverkare och matleveranser. Vi vet att det i många fall […]

Vi har haft problem på Norra Fiskebäcksvägen där det har varit inbrott i garagen.På förekommen anledning ber vi samtliga att vara uppmärksamma på om det rör sig okända människor eller fordon i vårt område. Vi är redan duktiga på grannsamverkan så vi får fortsätta på det spåret. Styrelsen rekommenderar även Facebookgruppen: ”Grannsamverkan i Fiskebäck/Påvelund” https://www.facebook.com/groups/1555284754723535/Där publiceras […]

Vid tisdagens styrelsemöte spikades lördagen den 12 oktober som höstens Städdag.

Renhållningsentreprenören har klagat på att vi har slängt trädgårdsavfall i matmolokerna. Vi har debiterats två extra tömningar på grund av detta. Alltså, tänk på att endast lägga matavfall i moloken som är avsedd för detta. Inget trädgårdsavfall. Inga plastpåsar. Se Stadens instruktioner i länken nedan: https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.86ec7f04-66b5-4ce7-9e46-5542060a756d2