Måndag den 9 april kl. 19.00 har vi föreningsstämma i Fiskebäcks Missionskyrka på Citrusgatan. Kallelse kommer att delas ut till alla medlemmar. Vårens städdag blir lördag den 21 april. Containrar för trädgårdsavfall ställs ut som vanligt. Kompostpåsar och träolja till bänkar lämnas ut till gårdsombuden i föreningens garage längst in på p-platsen SF 2-74.  Vi […]

Under två dagar i rad har bilar på parkeringen längst ner vid Södra Fiskebäcksvägen fått sina däck sönderskurna. Håll ögonen öppna efter sådana marodörer!

    Gå ihop med dina grannar och bilda grannsamverkan på din gård. Niklas tipsade om att man t.ex. kan använda WhatsApp eller liknande för att sprida information inom gruppen när något händer eller om man undrar något. Det är viktigt att hålla den här gruppen liten så det verkligen är ditt närområde det gäller […]

I tisdags höll Niklas Brehm från Polisen ett mycket givande informationsmöte om Grannsamverkan. Inbjudan hade gått ut till samtliga fastigheter i samfälligheten. Lite synd att bara 22 kom. Tanken är ändå att försöka öka aktiviteten på våra ”gårdar” när det gäller Grannsamverkan. Alla som är intresserade av att vara aktiva i detta kan skriva något […]

Tyvärr flyttar vår ordförande Lotta Johannesson från vår samfällighet den 15 december. Styrelsenfortsätter sitt arbete utan henne fram till årsstämman i april,  då stämman kommer att välja en ny ordförande. .  

Vill du vara med och öka trygghet och trivsel där du bor? När grannar samverkar och samarbetar med lokal polis minskar vardagsbrottsligheten. I Fiskebäck är flera områden anslutna till Grannsamverkan. För att öka tryggheten i vår samfällighet vill vi öka grannsamverkan och bjuder därför in till ett informationsmöte. Niklas Brehm från Polisen kommer och berättar om […]

Höstens arbetsdag blir lördag 21 oktober Som vanligt blir det arbetsdag i höst. Containrar för trädgårdsavfall är beställda till lördag 21 oktober. Vi ber gårdsombuden att titta över er gård och planera vad som behöver göras. Från styrelsen vill vi påpeka dessa områden: Varje fastighetsägare måste kontrollera att växterna håller sig inom den egna tomten […]

Dags att boka upp lördagen den 21 oktober då vi skall göra höstfint i vårt område.

Lördagen den 22 april har vi vårstädning i vårt fina område. Boka upp i kalendern! Gårdsombuden kan hämta påsar för matavfall samt undehållsolja för bord & bänkar i garaget längst in till höger på parkering 3 (räknat söderifrån), mellan klockan 9-10. Vad ska vi hitta på? T.ex. rensa &  göra vårfint i våra nya rabatter. […]