Styrelsen

Styrelsen

Adresser styrelseledamöter 2017/2018

 

 

Vakant till nästa årsstämma, Lotta flyttar från området.

Ordförande

 

 

Stig Tolland

Norra Fiskebäcksvägen 118

Tel: 29 76 55

Mobil. 070-526 76 55

stig@tolland.se

Oridnarie ledamot, ansvarig byggfrågor

 

Helena Pyk

Norra Fiskebäcksvägen 216
Tel. 29 71 79
Mobil. 0761-670113
helena.pyk@gmail.com

Sekreterare

 

Johanna Ånskog

Södra Fiskebäcksvägen 108

Tel. 42 22 70

Mobil 0708-29 01 50

johannaanskog@gmail.com

Kassör

 

Torgny Thim

Södra Fiskebäcksvägen 46
Tel: 69 42 86
Mobil:  0768-989142
torgny.thim@live.se
Vice ordförande, ansvarig för hemsidan

 

Thomas Gröning

Södra Fiskebäcksvägen 188

Tel:  29 85 16

thomas.groning@telia.com

Suppleant

 

Tobias Carlsson

Södra Fiskebäcksvägen 10

Tel. 0735-941807

tecarlsson@gmail.com

Suppleant

 

Camilla Westergren

Södra Fiskebäcksvägen 190

Tel. 031-7757050

Suppleant