HÖSTINFORMATION

Höstens arbetsdag blir lördag 21 oktober
Som vanligt blir det arbetsdag i höst. Containrar för trädgårdsavfall är beställda till lördag 21 oktober. Vi ber gårdsombuden att titta över er gård och planera vad som behöver göras. Från styrelsen vill vi påpeka dessa områden:
Varje fastighetsägare måste kontrollera att växterna håller sig inom den egna tomten och inte hindrar framkomlighet eller skymmer sikten på trottoarer och vägar.
Våra fyra stora lekplatser och gårdarnas sandlådor behöver rensas från ogräs. Gräv och vänd sanden, ryck upp så mycket ogräs som möjligt.
Varje gårdsombud hämtar kompostpåsar i samfällighetens garage på gård 3 mellan
kl. 10-10.30.
Tvätta rent alla garageportar med lite biltvättmedel. Skölj sedan med vatten.
Sopa och städa för att göra det så rent som möjligt inför vintern.
Snöröjning i vinter
En påminnelse om snöskottningen. På hemsidan finns karta som visar var varje fastighet skall skotta. Tänk på att skotta så att räddningstjänst och andra fordon kan komma in i området.
Samfälligheten har avtal med entreprenör som skall skotta hela parkeringsplatserna. Du som parkerar din bil framför garaget gör att varken du eller dina grannar får er parkering skottad. På flera ställen innebär det också att vår entreprenör inte kommer fram till den gräs- eller planteringsyta som används som snöupplag. Samfälligheten får då betala för att få snön borttransporterad.
Ingen parkering framför garage eller i anslutning till gräs- och planteringsytor under snöperioden.
Grannsamverkan
På hösten brukar inbrotten öka. Ha för vana att hälsa på människor som rör sig i vårt område, det kan avskräcka en potentiell gärningsperson. Vi har en hel del brott där gärningspersoner går in i olåsta utrymmen. Utan tillfälle inget brott. Tänk förebyggande!
Skadedjur
Det finns råttor i området. Tänk på att fågelmatning, komposter och sophantering gärna drar till sig skadedjur. Vi hoppas att alla har skadedjursbekämpning i sina hemförsäkringar. Anticimex rekommenderar att när man har problem med råttor även be grannarna kontakta sina försäkringsbolag så att bekämpning kan ske på flera olika ställen. I allmänhet är det ofta flera råttor.
Hemsidan
Gå in på hemsidan och följ löpande information från styrelsen och andra aktuella frågor.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för FISKEBÄCKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING