Protokoll från årsstämman

Protokoll årsstämma 2014

Årsmötet beslöt om den föreslagna ombyggnaden i vårt område. Och nu är det klart med entreprenör för arbetet. Vi har just träffat avtal med HTE Garden AB om att de skall utföra ombyggnadsarbetena. Förbehållet är att finansieringen löser sig samt att protokollet från årsstämman vinner laga kraft.

Ekonomiskt ser det ut som vi tidigare presenterat, den uppsatta budgeten gäller.

Omfattningen av arbetena är så som presenterades på årsstämman.Entreprenören ser, liksom vi, fram mot att arbetena kommer igång så snart som möjligt. Preliminär tidsplan är:

Start i början på juni på gård 1 och 2 samt parkering 1 och 2, fortsätter direkt efter semestern med gård 3, 4 och 5 inkl. parkering 3. Sedan följer, med start början september, arbeten på gård 6, 7 och 8 inkl. parkering 4. Det fortsätter därefter, med start början på oktober, med gård 9, 10 och 11 inkl. parkering 5 och 6. Arbetena beräknas pågå i varje område ca 5-6 veckor. Samtliga arbeten beräknas vara avslutade under oktober – november månad.

Före arbetsstart i varje område kommer vi att tillsammans med entreprenören ha ett informationsmöte med de boende. Styrelsen kallar till denna träff någon vecka i förväg.

Trevlig sommar

FISKEBÄCKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Styrelsen