Styrelsens ordförande flyttar

Tyvärr flyttar vår ordförande Lotta Johannesson från vår samfällighet den 15 december.

Styrelsenfortsätter sitt arbete utan henne fram till årsstämman i april,  då stämman kommer att välja en ny ordförande. .