Vad händer under våren?

Måndag den 9 april kl. 19.00 har vi föreningsstämma i Fiskebäcks Missionskyrka på Citrusgatan.

Kallelse kommer att delas ut till alla medlemmar.

Vårens städdag blir lördag den 21 april. Containrar för trädgårdsavfall ställs ut som vanligt.

Kompostpåsar och träolja till bänkar lämnas ut till gårdsombuden i föreningens garage längst in på p-platsen SF 2-74.  Vi städdar gemensamma ytor som vi brukar, rensar hängrännor på garagen och tvättar portarna. Vissa redskap på våra lekplatser behöver tvättas av från grönalger. Bänkar & bord stryks med träoljan. Underlaget skall vara torrt vid strykningen.