Tänker du utföra arbeten vid din elcentral? Se då till att elektrikern inte monterar bort reläet som slår till den gemensamt styrda ytterbelysningen. Den sitter inne i en genomskinlig plastlåda vid “proppskåpen”. Om elektrikern monterar bort den så påverkar det hela samfälligheten vilket inte är speciellt bra.

Under vecka 37 (tisdag 14 sept-torsdag 16 sept) kommer service att utföras på våra garageportar. Servicen startar på Södra Fiskebäcksvägen och går sedan uppåt mot Norra Fiskebäcksvägen.  För att arbetet ska gå så smidigt som möjligt bör garagen vara fria från bilar dagtid under dessa dagar.  I samband med servicen erbjuds även du som har […]

Lördagen den 17 april  är det gemensam städdag på våra gårdar på Norra och Södra Fiskebäcksvägen. Mer information om vilken tid dagen startar får ni av era gårdsombud.  En inbjudan finns även i vår slutna Facebookgrupp. På grund av rådande omständigheter gällande Covid-19 uppmanar vi samtliga att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning och […]

Vi har problem på de flesta gårdar och gång- och cykelbanor som vi har runt om i vårt område med biltrafik. Därför har vi nu tagit fram en mobil lösning på att göra våra gårdar tryggare. Varje gård kommer att få minst 1 st blomlåda att “sköta om”. Blomlådorna är utrustade med låsbara hjul som […]