Lördagen den 17 april  är det gemensam städdag på våra gårdar på Norra och Södra Fiskebäcksvägen. Mer information om vilken tid dagen startar får ni av era gårdsombud.  En inbjudan finns även i vår slutna Facebookgrupp. På grund av rådande omständigheter gällande Covid-19 uppmanar vi samtliga att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning och […]

Vi har problem på de flesta gårdar och gång- och cykelbanor som vi har runt om i vårt område med biltrafik. Därför har vi nu tagit fram en mobil lösning på att göra våra gårdar tryggare. Varje gård kommer att få minst 1 st blomlåda att “sköta om”. Blomlådorna är utrustade med låsbara hjul som […]