Styrelsen

Adresser styrelseledamöter 2020/2021

Torgny Thim, Södra Fiskebäcksvägen 46
076-898 91 42
Ordförande

Johanna Ånskog, Södra Fiskebäcksvägen 108
070-829 01 50
Kassör

Rolf Åholm, Norra Fiskebäcksvägen 238
Sekreterare

Sara Krusell, Södra Fiskebäcksvägen 2
Vice ordförande

Anna Wiklund, Norra Fiskebäcksvägen 280
Oridnarie ledamot

Tobias Carlsson, Södra Fiskebäcksvägen 10
073-594 18 07
Suppleant

Nicklas Andersson, Södra Fiskebäcksvägen 126
070-437 62 52

Suppleant, ansvarig byggfrågor

Maria Swahn, Södra Fiskebäcksvägen 182
Suppleant