Styrelsen

Torgny Thim, Södra Fiskebäcksvägen 46
076-898 91 42
Ordförande

Johanna Ånskog, Södra Fiskebäcksvägen 108
070-829 01 50
Kassör

Jenny Sjöstedt, Norra Fiskebäcksvägen 132
Sekreterare

Sara Krusell, Södra Fiskebäcksvägen 2
Vice ordförande

Anna Wiklund, Norra Fiskebäcksvägen 280
Oridnarie ledamot

Stefan Landhage, Norra Fiskebäcksvägen 200
Suppleant

Fredrik Lorentzon, Södra Fiskebäcksvägen 128
Suppleant

Johnny Karlsson, Södra Fiskebäcksvägen 68
Suppleant