Information från styrelsen höst/vinter 2023

Elbilsladdning
Styrelsen vill återigen påminna om att det är förbjudet att ladda sin elbil/laddhybrid i vanliga uttag i våra garage pga brandrisk. För att undvika missförstånd påminner vi här om följande:

  1. Teckna ett nyttjanderättsavtal med samfälligheten.
  2. Boka installation av Nihléns och inhandla laddbox.
  3. Det är inte tillåtet att ladda fordon från de befintliga vägguttagen.

Slänger du ditt skräp rätt?
Vi får ofta klagomål från Kretslopp & vatten att vi slänger skräp i fel behållare. Det gör att vi får göra extra tömningar vilket också innebär ökad kostnad för samfälligheten. Därför är vi tacksamma om vi tillsammans kan bli bättre på att slänga vårt skräp i rätt behållare. Vi ber er återigen – snälla tänk på vad det är ni slänger i molokerna. Eftersom vi numera har lås på dem så vet vi att det är vi själva som slänger fel. 

Vinter och snö
Vintern är snart här och då vill vi även påminna om att parkera era bilar i garagen eller på de angivna parkeringsplatserna. Det är INTE tillåtet att parkera framför garagen eller på samfällighetens olika grönområden. Våra snöröjare blir extra glada när de kommer åt att kunna skotta över hela parkeringen.

Vi vill också påminna samtliga om att snö- och halkbekämpa runt sitt eget hus för att undvika halkolyckor. Hjälp även era grannar vid behov så att vi kan hålla tjuvar borta från området. När ingen skottar syns det tydligt om någon är hemma eller inte.

Boende som har buskar och träd som hänger ut över trottoarer och gångbanor MÅSTE gallra, klippa och ansa dessa innan snön kommer. Vi kommer inte få snöröjning på trottoarerna om vi inte ser till att hålla vägen fri. Var inte rädd för att klippa ned era växter, de tar sig på nytt tills våren kommer. 

Julgranar
När julen är över tar vi som vanligt hand om era gamla julgranar. Placera dem på gräsplätten vid din parkering senast den 20 januari.