God Jul (Infoblad 4-2014)

Fiskebäck i december 2014

Det ser trevligt ut!

Vår ombyggnad är färdig och arbetet slutbesiktigat. Vi har fått många kommentarer om hur bra det har blivit. Trevligt att se upplysta granar på gårdar. Nu måste vi hjälpas åt att sköta och vårda våra gemensamma ytor!

Vår entreprenör, HTE-garden har gjort ett utmärkt arbete!

Kostnaden ligger inom budget på 10 mkr. Styrelsens bedömning är att det kommer att räcka med att låna upp 8,9 MKR. Räntan är bunden på 10 år till en medelränta på ca 3,2 %.

Tänk efter innan Ni bygger!

På förekommen anledning måste vi informera om att det inte är tillåtet att bygga på eller göra åtgärder på de ytor som är samfällighetens. Samfälligheten tvingas agera när det görs intrång på den mark som vi gemensamt förvaltar.

Vi måste uppmanar ocks att inte bygga på egen mark så att grannar blir irriterade. Kontrollera också med Stadsbyggnadskontoret om det Ni planerar göra på egen mark kräver bygglov.

Belysning

Samfälligheten har ansvar för belysningen i vårt område. Vi kommer att lägga en lapp i brevlådan till de hus där belysningen är för dålig pga. träd eller svaga lampor.

Samfälligheten byter lampor i de belysningar som tänds centralt. Förutsättningen är att belysningarna är enligt den standard som gäller.

Kanske blir det vinter

Det blir säkert vinter och snö också i år. Därför vill vi påminna om snöskottningen. På hemsidan finns karta som visar var varje fastighet skall skotta. Tänk på att skotta så att ambulanser och andra fordon kan komma in i området.

Samfälligheten har avtal med entreprenör som skottar och flisar parkeringsplatserna. Du som parkerar Din bil framför garaget gör att varken Du eller dina grannar får sin parkering skottad eller flisad!  På flera ställen innebär det också att vår entreprenör inte kommer fram till den gräs- eller planteringsyta som används som snöupplag. Samfälligheten får då betala för att få snön borttransporterad.

Det som gäller är alltså följande; ingen parkering framför garage eller i anslutning till gräs och planteringsytor under snöperioden. Tack!

Julgranar

Du lägger Din gran på de vanliga platserna närmast Norra och Södra Fiskebäcksvägen. Senast tisdag 20 januari transporteras den bort av samfälligheten. Om Du vill ha kvar Din gran längre så måste Ni själva ta hand om den.

Betalda räntor

Man kan göra avdrag i sin deklaration för låneräntor som samfällighetsföreningen betalat. Lappar kommer att delas ut där det står hur mycket ränta det är för varje fastighet under 2014.

Arbetsdagar

Arbetsdagar planeras till lördag 18 april och lördag 24 oktober.

Skadedjur

Det finns råttor i området. Tänk på att fågelmatning, komposter och sophantering gärna drar till sig skadedjur.

Vi hoppas att alla har skadedjursbekämpning i sina hemförsäkringar. Anticimex rekommenderar att när någon har problem med råttor även be grannarna kontakta sina försäkringsbolag så att bekämpning kan ske på flera olika ställen. I allmänhet är det ofta flera råttor!

Årsstämma 2015 blir måndag 20 april

Stämman äger rum måndag 20 april. Välkomna med motioner till stämman. De skall vara inlämnade till styrelsen senast i mars månad, gärna tidigare.

Hemsidan

Gå in på hemsidan och följ löpande information från styrelsen och andra aktuella frågor.

 

Hälsningar och

God jul och ett gott nytt år

FISKEBÄCKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Styrelsen