Lördagen den 3 oktober  är det gemensam städdag på våra gårdar på Norra och Södra Fiskebäcksvägen. Mer information om vilken tid dagen startar får ni av era gårdsombud. En inbjudan finns även i vår slutna Facebookgrupp. På grund av rådande omständigheter gällande Covid-19 uppmanar vi samtliga att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning och […]

Kära medlemmar, På senare tid har problemet med platsbrist på vissa av våra parkeringar eskalerat.  Så pass mycket att det allt oftare står bilar inne på våra gårdar. Detta är inte ett alternativ. Den största orsaken är att en stor del av garagen saknar sina bilar.  Eftersom det i vissa garagelängor är en minoritet som […]

En trolig orsak till den senaste tidens stopp i avloppsledningarna kan vara att snålspolande toaletter används allt mer. Avloppsledningarna är ju sedan 1974 och inte dimensionerade för att borttransportera avlopp med så lite vatten som en snålspolande toalett ger.  En rekommendation för att förhindra stopp är att när något toapapper skall spolas ned skall inte […]

Samfällighetsavgiften för kvartal 2; 3.150 kr, som förfaller till betalning i maj kommer på grund den uppskjutna årsstämman att vara betecknat som ett frivilligt förskott. Motsvarande belopp kommer att vara fastigheten tillgodo när den kommande utdebiteringen av årsavgift beslutas och aviseras i samband med ordinarie stämma i augusti.  Avi för avgiften kommer att skickas ut […]

Nedan finner du en länk till vad som gäller vid byggnation av sakerna i rubriken. https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande–lantmateri-och-planarbete/bygga-riva-och-forandra/bygglov/nar-behovs-bygglov/vad-kraver-inte-bygglov/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8fSyCjE30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigDhNnHQ/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Lördagen den 18 april  är det gemensam städdag på våra gårdar på Norra och Södra Fiskebäcksvägen. Mer information om vilken tid dagen startar får ni av era gårdsombud.  En inbjudan finns även i vår slutna Facebookgrupp. På grund av rådande omständigheter gällande Covid-19 uppmanar vi samtliga att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning och […]

Nu moderniserar vi vårt tv-erbjudande till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 8 september går vi över till att sända tv-kanaler helt digitalt och de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, utgår. För dig innebär det en tv-upplevelse med skarpare bild och ljud samt möjlighet att se de flesta av dina kanaler i appen Comhem Play […]

På förekommen anledning måste vi återigen påpeka att det inte är samfälligheten som ligger bakom eventuella erbjudanden av fiberinstallation i vårt område. Fiberfrågan kommer att beröras vid årets årsstämma den 20 april. Mer info kommer. 

Många medlemmar har hört av sig och är bekymrade över hantverkare och matleveranser som kör in på våra gårdar, ofta också med en hög fart. För att förebygga olyckor och visa hänsyn till våra grannar vill vi uppmana er att gärna ha en dialog med hantverkare och matleveranser. Vi vet att det i många fall […]