Information nov/dec 2022

Gemensamt elavtal för våra garage

För information, samfälligheten har ett bundet elavtal (fast pris) i våra garage som löper ut den 31 okt 2023. 

Elbilsladdning

Styrelsen vill återigen påminna om att det är förbjudet att ladda sin elbil/laddhybrid i vanliga uttag i våra garage pga brandrisk. För att undvika missförstånd påminner vi här om följande:

  1. Teckna ett nyttjanderättsavtal med samfälligheten.
  2. Boka installation av certifierad elektriker och inhandla laddbox (tex hos Nihléns).
  3. Det är inte tillåtet att ladda fordon från de befintliga vägguttagen.

Moms

Från och med första kvartalet 2023 kommer moms att läggas på avgiften, ett avdrag görs på avgiften och moms läggs på. Man betalar samma summa som idag i slutsumma.

Skatteverket har i ett nytt ställningstagande från i februari 2022 ändrat sin syn på samfälligheters skyldighet att redovisa moms. Skälet till Skatteverkets nya syn i frågan kommer sig av en fastställd EU-praxis vilket medför att föreningsförvaltade samfälligheter anses bedriva momspliktig verksamhet. Mer om detta går att läsa på rättslig vägledning på Skatteverkets hemsida. 

I praktiken innebär detta att samfällighetsföreningen behöver debitera ut avgifter till medlemmarna med momspåslag om 25%, samtidigt drar föreningen av moms på inkommande fakturor fullt ut.

Hantverkare och leveranser

Flera medlemmar har hört av sig och är bekymrade över hantverkare och matleveranser som kör in på våra gårdar, ofta också med en hög fart. För att förebygga olyckor och visa hänsyn till våra grannar vill vi uppmana er att gärna ha en dialog med hantverkare och diverse leveranser.

Vi vet att det i många fall går att meddela i förväg om att det går bra att parkera sitt fordon på parkeringen och gå med matvaror eller diverse material från parkeringen och in till respektive hus.

Det är inte heller tillåtet att köra in med tunga fordon som kan orsaka stor skada på våra gångar, mer information om detta finns på vår hemsida under “Boendeinformation”.

Slänger du ditt skräp rätt?

Vi får ofta klagomål från Kretslopp & vatten att vi slänger skräp i fel behållare. Det gör att vi får göra extra tömningar vilket också innebär ökad kostnad för samfälligheten. Därför är vi tacksamma om vi tillsammans kan bli bättre på att slänga vårt skräp i rätt behållare. 

Vinter och snö

Vintern är snart här och då vill vi även påminna om att parkera era bilar i garagen eller på de angivna parkeringsplatserna. Det är inte tillåtet att parkera framför garagen. Våra snöröjare blir extra glada när de kommer åt att kunna skotta över hela parkeringen.

Vi vill också påminna samtliga om att snö- och halkbekämpa runt sitt eget hus för att undvika halkolyckor. Hjälp även era grannar vid behov så att vi kan hålla tjuvar borta från området. När ingen skottar syns det tydligt om någon är hemma eller inte.

Julgranar, vårens städdag och årsstämma

När julen är över tar vi som vanligt hand om era gamla julgranar. Placera dem på

gräsplätten vid din parkering senast den 20 januari.

Vårens städdag: 22 april 2023

Årsstämma: 24 april 2023