Elbilsladdning i garagen

För att undvika missförstånd påminner vi här om följande:

  1. Teckna ett nyttjanderättsavtal med samfälligheten.
  2. Boka installation av certifierad elektriker & inhandla laddbox. (t.ex. hos Nihléns)
  3. Det är inte tillåtet att ladda fordon från de befintliga vägguttagen