Ansluta laddboxar för elbilar

Information om möjlighet att ansluta laddboxar för elbilar.

Samfällighetens årstämma i april 2018 beslutade att bygga ut de i garagelängorna befintliga elcentralerna för att göra det möjligt för de boende som så önskar att ansluta en laddbox i denna nya elcentral. Detta för att göra det möjligt att ladda sin elbil eller elhybrid i sitt garage.

Montage av dessa nya elcentraler är nu avslutat och det finns möjlighet för den som har eller tänker sig köpa en elbil att ladda denna bil i sitt garage.

Hur gör man då?

Den boende som vill utnyttja denna möjlighet får teckna ett nyttjanderättsavtal med samfälligheten. Detta avtal innebär att den boende bekostar installationen från den nya elcentralen fram till sin egen laddbox. Det innebär också att kostnaden för den förbrukade energin debiteras den boende  en    gång /år med samma kostnad som samfälligheten haft för denna energi.

Kontakta samfällighetens ordförande för ytterligare information och undertecknande av nyttjanderättsavtalet.

Styrelsen vill också påminna om att den idag befintliga utrustningen i garagen inte klarar av belastningen av kontinuerlig laddning från t ex en laddbox.

Det är alltså av brandsäkerhetsskäl som det inte är tillåtet att använda det idag befintliga uttaget.

Här nedan finns ett par förhoppningsvis nyttiga länkar när det gäller laddning av elfordon.

https://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2018/oktober/har-ar-elfelen-bakom-den-odesdigra-elbilsladdningen

https://www.nyteknik.se/fordon/elsakerhetsverket-var-medveten-om-riskerna-med-att-ladda-elbilen-6393243