Lördagen den 16 oktober  är det gemensam städdag på våra gårdar på Norra och Södra Fiskebäcksvägen. Mer information om vilken tid dagen startar får ni av era gårdsombud.  En inbjudan finns även i vår slutna Facebookgrupp.

Fiskebäcks samfällighet har efter beslut på årets föreningsstämma tecknat gruppavtal gällande bredband med Tele2 (tidigare ComHem). Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2021. I nedanstående informationsbrev står instruktioner om vad du behöver göra för att ta del av tjänsterna. Röstade du nej till gruppavtalet vid årets föreningsstämma? Då kan du bortse från den […]

Under nästa vecka kommer uppsopning av flis att ske på våra parkeringar och vissa gångvägar. Om det finns flis inne på gårdarna kan det vara bra att under helgen sopa ihop & lägga den på parkeringarna nedanför där snöhögarna legat.

Det här året har varit annorlunda. För oss alla. Julen kommer också bli annorlunda. Trots det ska vi väl ändå fira på något sätt – antagligen med våra allra närmaste. Nu lägger vi 2020 bakom oss och hoppas att 2021 bjuder på ett bättre år som innehåller mindre smittspridning, vaccin och ett slut på pandemin. […]

Lördagen den 3 oktober  är det gemensam städdag på våra gårdar på Norra och Södra Fiskebäcksvägen. Mer information om vilken tid dagen startar får ni av era gårdsombud. En inbjudan finns även i vår slutna Facebookgrupp. På grund av rådande omständigheter gällande Covid-19 uppmanar vi samtliga att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning och […]

Kära medlemmar, På senare tid har problemet med platsbrist på vissa av våra parkeringar eskalerat.  Så pass mycket att det allt oftare står bilar inne på våra gårdar. Detta är inte ett alternativ. Den största orsaken är att en stor del av garagen saknar sina bilar.  Eftersom det i vissa garagelängor är en minoritet som […]

En trolig orsak till den senaste tidens stopp i avloppsledningarna kan vara att snålspolande toaletter används allt mer. Avloppsledningarna är ju sedan 1974 och inte dimensionerade för att borttransportera avlopp med så lite vatten som en snålspolande toalett ger.  En rekommendation för att förhindra stopp är att när något toapapper skall spolas ned skall inte […]

Samfällighetsavgiften för kvartal 2; 3.150 kr, som förfaller till betalning i maj kommer på grund den uppskjutna årsstämman att vara betecknat som ett frivilligt förskott. Motsvarande belopp kommer att vara fastigheten tillgodo när den kommande utdebiteringen av årsavgift beslutas och aviseras i samband med ordinarie stämma i augusti.  Avi för avgiften kommer att skickas ut […]

Nedan finner du en länk till vad som gäller vid byggnation av sakerna i rubriken. https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande–lantmateri-och-planarbete/bygga-riva-och-forandra/bygglov/nar-behovs-bygglov/vad-kraver-inte-bygglov/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8fSyCjE30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigDhNnHQ/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/