Återvinningsstationerna

Vid vissa tillfällen ser det bedrövligt ut vid återvinningsstationerna. Det står flaskor och annat skräp bredvid containrarna i stället för inuti.

Det är förmodligen ingen från Samfälligheten som skapar denna röra.

Det kan ändå vara bra att veta följande:

Papper & plast töms varje tisdag & torsdag. Plåt töms var 4:e torsdag.

Tyvärr finns inget schema för glas, men tömning skedde torsdagen den 19 februari.

Återvinningsstationerna sköts helt av Förpacknings-och Tidningsinsamlingen.

Det finns skyltar vid varje station med telefonnummer & e-postadress där man kan kontakta

insamlingen angående nedskräpning eller om det finns fulla behållare.