Ny periodisering av samfällighetsavgiften

Här kommer ett förtydligande som gäller utdebiteringen av samfällighetsavgiften.

Hädanefter kommer avgiften att fördelas över 4 inbetalningar per år i stället för 2.

I år kommer därför resterande inbetalningar att ha förfallodagar sista augusti & sista november.

Från 2017 kommer de att vara sista februari, maj, augusti & november.

Då blir alltså varje debitering 3.150:- + avstämning av vattenförbrukningen vid februarifakturan.