Städdag 3 oktober

Lördagen den 3 oktober  är det gemensam städdag på våra gårdar på Norra och Södra Fiskebäcksvägen. Mer information om vilken tid dagen startar får ni av era gårdsombud. En inbjudan finns även i vår slutna Facebookgrupp.

På grund av rådande omständigheter gällande Covid-19 uppmanar vi samtliga att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning och skydda våra äldre:

– Om du känner dig sjuk – stanna hemma vid minsta lilla förkylningssymtom.

– Tvätta händerna ofta och undvik att röra ögon, näsa och mun.

– Om du är över 70 år – försök att hålla dig hemma och be om hjälp.

Vi är blandade åldrar på våra gårdar och uppmanar verkligen er alla att förhålla er till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 


Gemensamma ytor

Vi städar våra gemensamma ytor som vi brukar, rensar våra hängrännor samt tvättar garageportarna. Sanden på gemensamma lekplatser ska spadvändas och ogräs rensas bort. Ytorna runt sopmolokerna behöver också rensas från ogräs, själva molokerna skulle också må bra av en rengöring.

Planteringsytor

Gör gärna ett rullande schema mellan vår-och höststäddag där varje hus ansvarar för  någon eller några veckor var att se över rabatter och ta bort det ogräs som kommer, så förblir områdena fina och trivsamma. 

Containrar
Containrar för trädgårdsavfall ställs ut som vanligt. 

Varje mdlem behöver också se till att hålla växterna inne på respektive tomt. Det behöver ansas här och var där buskar tränger in på gångarna, trottoarer och cykelbanor. Dessa blir hinder för t.ex utryckningsfordon om vi inte håller efter.dem.

Matåtervinningspåsar

Gårdsombuden kan hämta kl 9-11 längst in på parkeringen SF2-74