Frivilligt förskott

Samfällighetsavgiften för kvartal 2; 3.150 kr, som förfaller till betalning i maj kommer på grund den uppskjutna årsstämman att vara betecknat som ett frivilligt förskott. Motsvarande belopp kommer att vara fastigheten tillgodo när den kommande utdebiteringen av årsavgift beslutas och aviseras i samband med ordinarie stämma i augusti.  Avi för avgiften kommer att skickas ut som vanligt under maj månad.