Spola mera

En trolig orsak till den senaste tidens stopp i avloppsledningarna kan vara att snålspolande toaletter används allt mer. Avloppsledningarna är ju sedan 1974 och inte dimensionerade för att borttransportera avlopp med så lite vatten som en snålspolande toalett ger. 

En rekommendation för att förhindra stopp är att när något toapapper skall spolas ned skall inte snålspolning användas utan då skall ”full” spolning användas. Med jämna mellanrum (en gång i veckan?) är det lämpligt att hela toaletten vattentömms (alltså knappen hållas nedtryckt längre) får att få en god genomströmning av avloppsledningarna.