Information om städdagen den 18 april & årets föreningsstämma

Lördagen den 18 april  är det gemensam städdag på våra gårdar på Norra och Södra Fiskebäcksvägen. Mer information om vilken tid dagen startar får ni av era gårdsombud. 

En inbjudan finns även i vår slutna Facebookgrupp.

På grund av rådande omständigheter gällande Covid-19 uppmanar vi samtliga att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning och skydda våra äldre:

  • Om du känner dig sjuk – stanna hemma, även om du är lite förkyld. Ha ingen närkontakt med personer över 70 år.
  • Tvätta händerna ofta och undvik att röra ögon, näsa och mun.
  • Om du är över 70 år – försök att hålla dig hemma och be om hjälp.

Vi är blandade åldrar på våra gårdar och uppmanar verkligen er alla att förhålla er till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tänk även på att hålla ca 2 meters avstånd till den du pratar med för att vara på den säkra sidan. 

Du som är över 70 år behöver alltså inte vara med på städdagen, framförallt inte om du utsätter dig för någon risk. I vår gemensamma Facebookgrupp har fina initiativ om att hjälpa till med att handla kommit upp – kom ihåg att ta hjälp av era grannar när behov finns.

Årsstämman skjuts upp till augusti

Föreningens stadgar anger att den ordinarie föreningsstämman (årsmötet) ska genomföras i april. Så här i Covid-19-tider har styrelsen beslutat att inte samla föreningens medlemmar till en föreningsstämma. Grundföresatsen är naturligtvis att stadgarnas paragraf om stämmotidpunkt ska hållas. Folkhälsomyndighetens rekommendation för föreningar generellt är att föreningsstämmor i nuläget ska skjutas upp och styrelsen anser att den rekommendationen måste efterlevas. Det finns rättsfall som konstaterat att när det funnits anledning till att en stämma inte hålls enligt stadgarna utan senareläggs ändå är korrekt och gällande. 

På grund av Covid-19 har styrelsen beslutat att skjuta upp vår årsstämma från den 20 april preliminärt till den 24 augusti. Mer information och kallelse kommer i god tid före stämman. 

Frivilligt förskott

Att hålla en ordinarie föreningsstämma är en förutsättning för att få påfyllning i kassan genom beslut om utdebitering. Utan föreningsstämma kan ingen formell avisering av årsavgift göras. Samfällighetsavgiften för kvartal 2, 3150 kr, som förfaller till betalning i maj kommer därför att vara ett frivilligt förskott och motsvarande belopp kommer att vara fastigheten tillgodo när den kommande utdebiteringen av årsavgift beslutas och aviseras i samband med ordinarie stämma i augusti. 

Ta hand om er tills vidare och ta det säkra före det osäkra!