Information om våra gemensamma garage

Kära medlemmar,

På senare tid har problemet med platsbrist på vissa av våra parkeringar eskalerat.  Så pass mycket att det allt oftare står bilar inne på våra gårdar.

Detta är inte ett alternativ.

Den största orsaken är att en stor del av garagen saknar sina bilar. 

Eftersom det i vissa garagelängor är en minoritet som använder sitt garage till vad definitionen av ett garage är (en byggnad för förvaring av fordon) finns det en enkel lösning.

Gör plats för bilen och ställ in den i era garage. 

Styrelsen kommer att lägga ett förslag till årets stämma om parkeringsbevakning för bilar som står parkerade utanför markerade rutor.

Så kära vänner, om vi alla hjälps åt och handlar för vårt gemensamma bästa kan vi klara oss utan bevakning.