Laddning av elfordon

Det är inte tillåtet att ladda elfordon i de befintliga uttagen i våra garage.

En uppgradering av elcentralerna i dessa kommer att utföras, förhoppningsvis med början under hösten.

Det kommer då att bli möjligt att på egen bekostnad dra fram strömförsörjningkabel och anslutning

till sin garageplats där man vill ladda sitt fordon. Ett nyttjanderättsavtal upprättas mellan medlemmen och samfälligheten.

Elkostnaden debiteras sedan efter förbrukning uppmätt med av samfälligheten specificerad mätare.