Angående erbjudande om installation av fiber

På förekommen anledning måste vi påpeka att det är inte  samfälligheten som ligger bakom erbjudandet om fiberinstallation i vårt område. Styrelsen kommer att utreda olika altenativ för en eventuell gemensam lösning.