Kartor, gränser & gårdsindelning

Exif_JPEG_PICTURE

Fastighetsgränser/Förvaltning/Skötselansvar

Det finns tre typer av kartor för varje område, Södra och Norra respektive.

Fastighetsgränser

  • Fastighetsgränser markeras med orange linjer.
  • Snedstrecken över ytan visar att et är en tomt med tomträttsavtal
  • Små prickar i ytan visar att det är kommunalt ägd mark.

Kommunal .förvaltning . Färger visar vilken kommunal förvaltning som förvaltar marken.

  • Gult – Trafikkontoret
  • Grönt – Park och natur
  • Blått – Fastighetskontoret
  • Turkos – Lokalförsörjningsförvaltningen

Skötselansvar – Park och natur. Vilka ytor som Park och natur har ett skötselansvar på.

  • Grått -asfalt.
  • Gröna nyanser – gräsytor som klipps med olika frekvens.

Vinterskötsel (1)    SFiskebäcksv_1    SFiskebäcksv_2    SFiskebäcksv_3   NFiskebäcksv_1  NFiskebäcksv_2     NFiskebäcksv_3

Gårdsindelning

Gårdsindelning