Kartor, gränser & gårdsindelning

Det finns tre typer av kartor för varje område, Södra respektive Norra Fiskebäcksvägen. Det finns även en gårdsindelning. 

Fastighetsgränser

  • Fastighetsgränser markeras med orange linjer.
  • Snedstrecken över ytan visar att et är en tomt med tomträttsavtal
  • Små prickar i ytan visar att det är kommunalt ägd mark.

Kommunal förvaltning

Färger visar vilken kommunal förvaltning som förvaltar marken.

  • Gult – Trafikkontoret
  • Grönt – Park och natur
  • Blått – Fastighetskontoret
  • Turkos – Lokalförsörjningsförvaltningen

Skötselansvar – Park och natur

Vilka ytor som Park och natur har ett skötselansvar på.

  • Grått -asfalt.
  • Gröna nyanser – gräsytor som klipps med olika frekvens.

Vinterskötsel
Södra Fiskebäcksv.1
Södra Fiskebäcksv.2
Södra Fiskebäcksv.3
Norra Fiskebäcksv.1
Norra Fiskebäcksv.2
Norra Fiskebäcksv.3

Gårdsindelning

Gårdsindelning