Nu får vi lås på våra “moloker”

Sedan 29 maj 2021 har vi testat att ha lås på våra moloker (avfallsbehållaren för restavfall) vid en av våra parkeringar på Södra Fiskebäcksvägen.

Nu såhär ett år senare ser vi att antalet sopor som har slängts har minskat avsevärt under året – det innebär att våra kostnader för avfall även har minskat. Därför har styrelsen nu tagit beslut om att installera lås på samtliga moloker i samfälligheten. 

Samtliga medlemmar kommer att behöva kvittera ut nya nycklar. Detta gäller även boende där vi redan har lås installerat, detta kommer att bytas ut. Alla moloker kommer ha samma lås, så vi som är medlemmar kommer åt samtliga moloker i samfälligheten. 

Hur kvitterar du ut nya nycklar?

Vid föreningens garage längst in till höger på parkering 3 (SF2-74) kan du under följande datum kvittera ut 2 st nycklar per fastighet. Medtag legitimation. 

14 juni, kl 18-20

15 juni, kl 18-20

16 juni, kl 18-20