Gemensam städdag, 15 oktober

Lördagen den 15 oktober är det gemensam städdag på våra gårdar på Norra och Södra Fiskebäcksvägen. Mer information om vilken tid dagen startar får ni av era gårdsombud. En inbjudan finns även i vår slutna Facebookgrupp. 

Gemensamma ytor

Vi städar våra gemensamma ytor som vi brukar, rensar våra hängrännor samt tvättar garageportarna. Detta är extra viktigt då vissa portar är mer “angripna” på grund av bristande skötsel.
Sanden på gemensamma lekplatser ska spadvändas.

De gårdar som har blomlådor vid infarterna kanske behöver nya växter inför vintern. Gör inköp av blommor och spara kvittot för att kunna använda gårdskassan.
Förslag på blommor som skulle kunna passa bra är tex: Ljung, alunrot, aster och silvergirland. 

Containrar
Containrar för trädgårdsavfall ställs ut på resp parkering som vanligt. 

Matavfallspåsar

Hämtas av gårdsombuden  mellan klockan 9.00-10.00 i Samfällighetens garage längst in till höger på parkeringen SF 2-74. 

Häckar, buskar och blommor som växer utanför tomtgräns

Samtliga fastigheter bör se över sina växter som har brett ut sig över cykel- och gångvägar, trottoarer och brandvägar. Vänligen åtgärda vid behov – det är viktigt att vi underhåller framkomligheten i vårt område.
Passa på att slänga trädgårdsavfallet i containrarna.