Gemensam städdag, 23 april

Lördagen den 23 april är det gemensam städdag på våra gårdar på Norra och Södra Fiskebäcksvägen. Mer information om vilken tid dagen startar får ni av era gårdsombud. En inbjudan finns även i vår slutna Facebookgrupp.

Gemensamma ytor
Vi städar våra gemensamma ytor som vi brukar, rensar våra hängrännor samt tvättar garageportarna. Sanden på gemensamma lekplatser ska spadvändas.
De gårdar som har blomlådor vid infarterna kanske behöver nya vårblommor. Gör inköp av blommor och spara kvittot för att kunna använda gårdskassan.
Förslag på blommor som skulle kunna passa bra är tex:
Murgröna
Penséer
Ranunkel
Bellis
Förgätmigej

Planteringsytor
Gör gärna ett rullande schema mellan vår-och höststäddag där varje hus ansvarar för någon eller några veckor var att se över rabatter och ta bort det ogräs som kommer, så förblir områdena fina och trivsamma.

Containrar
Containrar för trädgårdsavfall ställs ut på resp parkering som vanligt.Matavfallspåsar
Hämtas av gårdsombuden mellan klockan 9.00-10.00 i Samfällighetens garage längst in till höger på parkeringen SF 2-74. Där kommer också att finnas olja till gårdarnas trämöbler.

Årets föreningsstämma är planerad till måndagen den 25 april.