Här nedan finns ett par förhoppningsvis nyttiga länkar när det gäller laddning av elfordon. Det fär alltså inte tillåtet att ladda elfordon i de befintliga uttagen i våra garage. Inom en snar framtid kommer det att bli möjligt att kunna installera sin egen laddbox. https://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2018/oktober/har-ar-elfelen-bakom-den-odesdigra-elbilsladdningen https://www.nyteknik.se/fordon/elsakerhetsverket-var-medveten-om-riskerna-med-att-ladda-elbilen-6393243

Grannsamverkan “Det är tydligt att det börjar nu, och vad beror det på…HÖSTMÖRKRET !!! Vi har redan i oktober lika många inbrott som i hela september. De flesta sker som vanligt i hus som är tomma över natt… Hjälp varandra att titta till husen även om ni är borta bara över en natt Det är […]

Lördagen den 20 oktober infaller höstens arbets-/städdag. Då sluter väl alla upp och tvättar garageportar, rensar och klipper på våra fina gårdar. Även sandlådorna kan behöva rensas från ogräs. Containrar för trädgårdsavfall ställs ut som vanligt. Molokerna, där vi slänger våra hushållssopor, kan behöva en uppfräschning genom att tvätta dem, t.ex. med högtryck. Många ejdrar […]

På förekommen anledning måste vi påpeka att det är inte  samfälligheten som ligger bakom erbjudandet om fiberinstallation i vårt område. Styrelsen kommer att utreda olika altenativ för en eventuell gemensam lösning.  

Det är inte tillåtet att ladda elfordon i de befintliga uttagen i våra garage. En uppgradering av elcentralerna i dessa kommer att utföras, förhoppningsvis med början under hösten. Det kommer då att bli möjligt att på egen bekostnad dra fram strömförsörjningkabel och anslutning till sin garageplats där man vill ladda sitt fordon. Ett nyttjanderättsavtal upprättas […]

Under två dagar i rad har bilar på parkeringen längst ner vid Södra Fiskebäcksvägen fått sina däck sönderskurna. Håll ögonen öppna efter sådana marodörer!

    Gå ihop med dina grannar och bilda grannsamverkan på din gård. Niklas tipsade om att man t.ex. kan använda WhatsApp eller liknande för att sprida information inom gruppen när något händer eller om man undrar något. Det är viktigt att hålla den här gruppen liten så det verkligen är ditt närområde det gäller […]

I tisdags höll Niklas Brehm från Polisen ett mycket givande informationsmöte om Grannsamverkan. Inbjudan hade gått ut till samtliga fastigheter i samfälligheten. Lite synd att bara 22 kom. Tanken är ändå att försöka öka aktiviteten på våra ”gårdar” när det gäller Grannsamverkan. Alla som är intresserade av att vara aktiva i detta kan skriva något […]

Dags att boka upp lördagen den 21 oktober då vi skall göra höstfint i vårt område.

Lördagen den 22 april har vi vårstädning i vårt fina område. Boka upp i kalendern! Gårdsombuden kan hämta påsar för matavfall samt undehållsolja för bord & bänkar i garaget längst in till höger på parkering 3 (räknat söderifrån), mellan klockan 9-10. Vad ska vi hitta på? T.ex. rensa &  göra vårfint i våra nya rabatter. […]