Angående erbjudande om installation av fiberPå förekommen anledning måste vi återigen påpeka att det inte är samfälligheten som ligger bakom eventuella erbjudanden av fiberinstallation i vårt område. 
Fiberfrågan kommer att beröras vid årets årsstämma den 20 april. Mer info kommer.