Höstens städdag

Lördagen den 20 oktober infaller höstens arbets-/städdag.
Då sluter väl alla upp och tvättar garageportar, rensar och klipper på våra fina gårdar. Även sandlådorna kan behöva rensas från ogräs.
Containrar för trädgårdsavfall ställs ut som vanligt.
Molokerna, där vi slänger våra hushållssopor, kan behöva en uppfräschning genom att tvätta dem, t.ex. med högtryck.
Många ejdrar har tappat färgen och kan behöva målas om. Föreningen köper in färg
Påsar för matavfall och färg till ejdrarna hämtas av gårdsombuden klockan 9–10, längst in på parkeringen SF 2–74.
Tänk också på (inte bara under städdagen) att vi alla är skyldiga att hålla våra växter inne på våra tomter, alltså så att trottoarer och gångar är fria från utstickande grenar och liknande, som kan skada eller hindra för förbipasserande.
Det byggs ganska friskt med höga staket och plank i vårt område. Många med höjd och täthet som kräver bygglov. Sök bygglov och prata med grannarna innan byggnationen sätts igång. Tråkigt om någon anmäler och man får riva det som mödosamt snickrats ihop.
En arbetsgrupp har bildats, med uppdrag att undersöka olika möjligheter till bredbandsanslutning via fiber.
Ny fasadbelysning på baksidan av flera garagelängor sattes upp i juni.
Samfällighetens lekplatser har nyligen upprustats men ny målarfärg och ny sand. Brister från den senaste lekplatsbesiktningen är också åtgärdade.
Trängseln är stor på flera av våra parkeringar. Om du redan har en bil i garaget och det är fullt på parkeringen sök parkering på någon annan av våra fem parkeringar i samfällighetsföreningen! Det är endast tillåtet att stå inom målade P-rutor. All övrig parkering påverkar framkomligheten för bl a dina grannar, snöplogen, ambulans och andra utryckningsfordon. Fler bilar i garagen blir fler lediga platser på parkeringarna!