Vid vissa tillfällen ser det bedrövligt ut vid återvinningsstationerna. Det står flaskor och annat skräp bredvid containrarna i stället för inuti. Det är förmodligen ingen från Samfälligheten som skapar denna röra. Det kan ändå vara bra att veta följande: Papper & plast töms varje tisdag & torsdag. Plåt töms var 4:e torsdag. Tyvärr finns inget […]