Höstens städdag den 17 oktober

Lördagen den 17 oktober är det samling på gårdarna för höstens finputsning.

Kontakta Ditt gårdsombud om Du undrar vad vi skall hitta på!

Väl mött den 17 oktober!

P.S. Vårens städlördag blir den 23 april. D.S